[ 1179

1179. Poselství Boha Otce ze dne 28. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZRYCHLENÝ ČAS


Mé děti, neodkládejte na zítřek, co pro mé království můžete udělat dnes. Znovu jsem zrychlil čas, abych vás mohl přivést rychleji domů. Nechci, abyste byly sužovány věcmi, které přijdou, až bude vylit můj hněv. Můj hněv je vyhrazen pro bezbožné a nevěřící. Je rezervován pro ty, kdo uctívají šelmu a přijmou její značku.

Budete-li stále váhat a necháte tyto věci nevyřízené, budou nevyřízené po celou věčnost. Jak tedy budete stát přede Mnou? Jak vydáte počet z toho, co jste neudělali? Jak odpovíte, když jste ignorovali mou vůli?

Bůh Otec


Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

Ef 4, 11-13
11: Toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,
12: by své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla,
13: až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.

Řím 14, 12: Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.

2Kor 5, 10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.

Zj 20, 11-13
11: A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa.
12: Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.
13: Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.

zpět