1184. Poselství Ježíše ze dne 3. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NE JÁ


Mé děti, v přicházejících časech budete čelit okolnostem tak strašným, že si budete myslet, že jsem vás opustil. Až se to stane, chci, abyste si vzpomněly, kdo Já jsem. Vzpomeňte si na všechny doby, kdy jsem vám žehnal a vzpomeňte si také, že jsem vás před tímto časem varoval, že je jako žádný před ním. Všechno zlo a zkaženost ve světě byly připraveny pro tento čas, aby mé svaté Slovo mohlo být naplněno ve své úplnosti.

Řekl jsem vám, že od vás neodejdu, nebo že vás neopustím, a mé Slovo je v každém ohledu pravdivé. Já jsem stále s vámi.

Když se časy stanou těžké, mějte na paměti, že je to vaše okolí, které se změnilo, ne Já.

Ježíš


Mt 28, 20: A naučte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Žid 13, 8: Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
zpět