1189

1189. Poselství Matky Spásy ze dne 7. června 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

DUCHOVNĚ SLEPÍ VEDOU MÉ DĚTI K FALEŠNÝM UČENÍM


Jako dcera Boha Otce, Matka Boha Syna, chrám a svatostánek Ducha Svatého, v jednotě se slavností tohoto dne, kdy slavíme velký svátek Nejsvětější Trojice, volám Boží milosrdenství, aby pokrylo celé lidstvo.

V nebi se slaví nevýslovná tajemství Nejsvětější Trojice a já vás vyzývám, abyste je oslavovali na Zemi, v jednotě s Nejsvětější Trojicí.


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidé mého Syna:

Zůstaňte v modlitbě, buďte opatrné, modlete se za jednotu, aby vaše víra nekolísala.

Moje oznámení nebyla marná, lidé mého Syna musí přivítat mé výzvy k obrácení a jednotě, aby jako mystické Tělo mého Syna nepodlehlo zlu, které je pronásleduje ve velkém utajení, aniž by to pociťovalo.

Sucho v srdcích mých dětí postupuje a dosahuje k těm nejneopatrnějším, nejučenějším, nejimpulzivnějším a nejzdrženlivějším. Zlo postupuje mílovými kroky k těm, kdo zůstávají ve světě.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Nacházíte se ve vichru, který pronikl církev mého Syna a přivedl mnoho mých dětí k opuštění víry.

Ďábel dosáhl toho, že napadl tolik lidských stvoření, která zůstávají plná hněvu, bez lásky k mému Synu a bližnímu, naplňují své lidské ego osobním uspokojením, které nemá žádnou duchovní hodnotu.

Milovaní lidé mého Syna, duchovně slepí vedou mé děti k falešným učením, v nichž je víra pohřbena a šíří se zmatek, a přivádějí mé děti k pádu do zla. Je to okamžik, kdy nerozhodní padnou do spárů ďábla.

Milovaní mého Syna, vesmír je v chaosu, síla působící uvnitř vesmíru se zvětšila, a to způsobilo, že meteory, meteority a asteroidy se blíží k Zemi a mění pohyb různých planet.

Mějte na paměti, že to, co lidská bytost uvolnila, sestoupilo v té míře, v jaké se lidské stvoření zbavilo pout [Přikázání], vzdálilo se od Boží ruky a odmítlo ji. S omytím velkých ploch země, vody moří a řek vykazují nepředvídané pohyby a mé děti velmi trpí.

Nezapomeňte, že klima se neustále mění, věda to nazývá klimatickou změnou, a jako Matka vám dávám jasně najevo, že je to výsledek jednání a zlých činů lidských stvoření.

Nejsvětějším očím Nejsvětější Trojice není příjemné se dívat, kolik hněvu zůstává na Zemi jako součást duchovní prázdnoty lidského stvoření, čímž se spouští pokračující výskyt alarmujících jevů, na Zemi nikdy dříve nevídaných.

Milované děti mého Neposkvrněného srdce:

Buďte vytrvalé, buďte opatrné, neberte tato slova na lehkou váhu, meditujte a usilovně se modlete. V této chvíli nesmí mé děti mít strach.

VELKÉ VAROVÁNÍ přinese požehnání duším, které v sobě nesou pravé učení církve mého Syna.

Ty, které přijaly novoty a modernismus jako část svého duchovního života: některé se budou kát, jiné se budou bouřit proti Nejsvětější Trojici a této Matce. Lidstvo vstoupí do času nekontrolovatelného pronásledování lidí, věrných mému Synu.

V takovém scénáři nechci, abyste propadly panice, ale byly lidská stvoření, která jsou si jistá Boží a mou ochranou [Ž 23, 4].

Modlete se, mé děti, modlete se za Ameriku, ruce se pozvedly, lidé proti lidem.

Modlete se za Argentinu, je ponořena do bolesti.

Modlete se kvůli sopce, která je aktivní v Mexiku.

Modlete se jeden za druhého.

Žehnám vám všem a držím vás v mém Neposkvrněném Srdci.

Nebojte se!

Nejsem to já, kdo je vaše Matka?

Matka Maria
zpět