[ 1190

1190. Poselství Ježíše ze dne 9. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


MNOHO NEBEZPEČÍ


Mé děti, nebezpečné časy leží před vámi a budou ze dne na den temnější. Nová nebezpečí přijdou a mnohem víc jich číhá ve stínu, ponechané bez povšimnutí.

V tomto čase Země čelí mnoha nebezpečím najednou. Jedno nebezpečí bude u vás a ostatní přijdou téměř nepovšimnuty. To způsobí chvílemi chaos, ale ti, kdo Mě znají, se nemusí bát.

V tomto čase povolám mnoho mých lidí domů, ale mnohem víc jich na Zemi zůstane na vhodnou dobu.

Smutný čas se blíží, neboť na Zemi se rozmůže smrt a přijde velký zármutek. Zemětřesení, epidemie a násilí přinesou v tom čase mnoho ztrát na životech.

Ježíš


2Tim 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

zpět