[ 1192

1192. Poselství Ježíše ze dne 12. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


OZVĚNY KOLEM SVĚTA


Mé děti, vstoupily jste do času velkého smutku, protože má ruka soudu spočívá na vašem národu Ameriky. Co se brzy stane Americe, bude mít odezvu v celém světě a také všechny národy pocítí její ztrátu.

Nepřátelé Ameriky kují pikle proti ní dokonce i v tomto okamžiku a plánují útok. Vládci, mající jen podlost ve svých srdcích, se spikli, aby uchvátili Bílý dům zevnitř tohoto národa.

Já jim v tom nezabráním, protože to je část mého soudu nad tímto národem.

Když se národ odvrátí ode Mne a dává přednost svým vlastním cestám před mými, dám mu prostor k pokání, ale pak jej odevzdám jeho vlastním prostředkům.

Život, jaký jste znali v Americe, se už nikdy nevrátí k tomu, jaký byl. Změní se nyní a bude se stále měnit, ale ne dobrými způsoby. Já vás provedu skrze vše, co přijde.

Ježíš


Mt 24, 6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.

Mt 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

Mt 24,8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

Př 14, 34: Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.

Ž 9, 18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

(V Bibli krále Jakuba je to verš 17).

zpět