1194. Poselství Ježíše ze dne 14. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BLÍŽÍ SE SMUTNÝ ČAS – 9. prosince 2011


Moji lidé, k národu Ameriky se blíží smutný čas, neboť její hříchy předstoupily přede Mne. Dlouho jsem vás naléhavě prosil, abyste činili pokání, ale vy jste se nekáli a nyní, kdysi velký národ Ameriky, založený v mém jménu, musí být souzen.

Mnoho těch, kdo se nazývají mým jménem, nejsou moji. Vskutku, v jejich životech není nic, co se Mi ještě podobá. Neřekl jsem v mém svatém Slovu, abyste nebrali mé jméno nadarmo?

Proč se nazýváte moji, když patříte světu, v němž žijete?

Věříte, že vaše povrchní víra může obstát před mým soudem? Mluvíte pravdu, když říkáte, že Mě znáte? Jak Mě můžete znát, když jste si pro Mne nikdy neudělali čas?

To, co přichází na Zem, je opravdu příliš zlé, než aby to vaše mysl pochopila, přesto tolik z mých lidí stále nevěří, že mé soudy jsou blízko a že nebudou zaskočeni nepřipravení.

Až udeřím na Ameriku, všechny národy na Zemi budou postiženy. Její bída bude mít odezvu po celém světě.

Ježíš


Ex 20, 7: Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

Zj 3, 15-17
15: Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.

1Jan2, 15-16
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.

Mt 16, 26: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?

2Kor 5, 10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.
zpět