[ 1196

1196. Poselství Ježíše ze dne 18. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JSTE PŘIPRAVENÍ?


Mé děti, jste připravené? Jste připravené na konec této epochy? Příští věk bude poslední a daleko těžší než všechny věky před ní.

Udělaly byste dobře, kdybyste prodloužily čas, který trávíte každý den se Mnou. Doplňte čas, který trávíte v modlitbě. Přidejte k němu ještě modlitby v duchu ke Mně. Doplňte váš čas zbožňování, který trávíte se Mnou. To jsou věci, které opravdu potřebujete učinit, abyste se připravily na to, co přichází.

V tom, co přichází, je nemožné přežít beze Mne. Bude mnoho žalu a ztrát v přicházejícím čase. Někteří z těch, které milujete, mohou být povoláni domů před vámi. Někteří z těch, na něž spoléháte, mohou být povoláni domů dřív než vy.

Poznejte Mě – Věřte Mi – Nacházejte útěchu ve Mně.

Ježíš


Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít,
a mohli stanout před Synem člověka.“

Lk 21, 11: Budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.

Mt 24,21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.

Mt 24, 22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

zpět