1213

1213. Poselství Ježíše ze dne 3. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NADEŠEL ČAS KONCE


Byla neděle a přemýšlela jsem o vizi leoparda, kterou mi dal Pán ke konci dubna. Když sem o ní uvažovala, uvědomila jsem si, že to, co jsem viděla, nám ukázalo skrytého nepřítele, který je již na svém místě, aby zaútočil na U.S.A. Věřím, že tento útok je bezprostřední. Leopard, kterého jsem viděla, byl schován ve vegetaci v oblasti, odkud shlížel na U.S.A. Plížil se v pozici hlavou dolů, kterou zaujal právě před skokem. Byl v pohybu, mimořádně pomalém, aby nebyl odhalen.

Mé děti, řekl jsem vám opakovaně, že konec všech věcí přichází mnohem rychleji, než očekáváte. Nyní podniknu kroky, abych soudil národy, které se ode Mne odvrátily. Jak víte, Amerika je jedním z těchto národů a její soud bude velmi nelítostný. Bude předána svým nepřátelům, kteří ji zcela převezmou do svého vlastnictví. V jejích hranicích bude prolito mnoho krve a nikdo ji nebude schopen zachránit. Jen mému lidu, jenž neustále hledal mou tvář, bude v tomto čase prokázáno milosrdenství.

Sledujte a uvidíte, jak začíná soud s ostatními národy, které Mě zapřely, neboť má ruka se dokonce i teď pohybuje proti nim. Brzy propukne válka, a ta do sebe vtáhne všechny národy, neboť je to má vůle. Účastníci poslední bitvy brzy zaujmou pozice.

Ukončete rychle práci, kterou vaše srdce toužilo pro Mne udělat, protože jste u konce s časem, mé děti. Dříve jsem mé soudy odkládal jako odpověď na vaše modlitby o milosrdenství, ale teď musí být zahájeny, protože čas konce nadešel.

Ježíš


Ž 9, 17: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

Mt 25, 32: A budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
zpět