1216. 5. července 2020: Připomínka poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BUDOU VYKŘIKOVÁNA OBVIŇOVÁNÍPátek, 19. dubna 2019 (č. 783).

PŘIPRAVTE SE NA KONEC…


Mé děti, jak se připravujete na finanční strádání, připravte se na válku, neboť bude rychle následovat.

Když muži začnou trpět hladem a když nebudou moci obstarat jídlo pro své rodiny, vznětlivost prudce vzplane. Budou vykřikována obviňování a ve vašich ulicích se rozpoutá válka.

Až válka propukne, nastane rozdělení a smrt bude následovat. Mnozí z vás uvidí členy rodiny, zabité ve vašich ulicích. Máte-li jídlo, zloději vniknou dovnitř, aby je ukradli. Už nikdy víc nepozná Amerika pokoj a klidný život, protože Já jej odstraním. Nepřátelé Ameriky uvidí oslabený národ a budou spřádat plány proti ní.

Po tomto čase se Amerika už nikdy znovu nepozvedne k prosperitě, neboť konec přijde velmi rychle.

Ježíš


Zj 6, 4-8
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
zpět