1217. Poselství Ježíše ze dne 6. července 2020.

Nástroj: Linda Linkous (USA).


POJĎTE DO MÝCH SÍNÍ


Mé děti, vybízím vás, abyste vešly do mých síní – vyzývám vás nyní, abyste se modlily přede Mnou, jak jste se dříve nikdy nemodlily. Proste, po čem toužíte a pocítíte mou velkou lásku k vám.

Mé děti, procházíte obtížnými časy a prudkost těchto časů bude jenom růst. Chci vás přitáhnout blíž ke Mně, utěšit vás a posílit vás pro to, co leží před vámi, ale musíte se ke Mně přiblížit.

V mé Přítomnosti je bohatství, které jste nikdy neokusily. Přeji si, aby mé děti vešly hlouběji do uctívání Mne, abych vám mohl ukázat, co má přijít a jak vás ochráním, až tím půjdete.

Prosily jste – pojďte do mé Přítomnosti a přijímejte.

Ježíš


Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Mt 22, 37: On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí."

Ž 5, 3: Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!

Ž 6, 11: Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. Pryč odtáhnou v náhlém zahanbení.

Jer 26, 11: Kněží a proroci řekli velmožům a všemu lidu: "Tento muž zasluhuje smrt za to, co o tomto městě prorokoval, jak jste na vlastní uši slyšeli."
zpět