1218

1218. Poselství Ježíše ze dne 7. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SVĚT SE STAL PASTÍ


Moji lidé, svět se vám stal pastí. Přeji si, abyste uvolnili jeho sevření. Přeji si, abyste zatoužili postavit Mne nad a před všechno ostatní, abyste se rozhodli poslouchat Mě ve všem a našli zalíbení ve věcech shora.

Tolik mých dětí je rozptýleno činnostmi a útěky [před realitou] zbavených smyslu, a vaše myšlenky jsou naplněny těmito věcmi a ne mým svatým Slovem. Brzy budete stát přede Mnou a vydáte Mi zúčtování, protože čas na Zemi je již téměř u konce. Jak se Mi zodpovíte za tolik požehnání, která jsem vám dal? Co jste učinili s dary, které jsem vám ve vašem životě udělil?

Nepřítel ve světě naplánoval mnoho potěšení a půvabů, aby vás okouzlil, fascinoval a vzdálil ode Mne. Chce udržet vaši pozornost k těmto věcem tak dlouho, dokud nebude příliš pozdě.

Ježíš


1Jan 2, 15-17
15: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.
17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

Řím 12, 2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Jak 4, 4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
zpět