1232. Poselství Ježíše ze dne 20. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JSEM PŘIPRAVEN VÁM ŽEHNAT


Mé děti, toto je doba velké žně. Cokoli jste zaseli, nyní se vám začne vracet. Jestli jste zasévali laskavost a dobrotu, nyní zažijete dobu, kdy se hodně laskavosti vrátí k vám. Jestli jste zaseli vycházet vstříc potřebám druhých, věci, které potřebujete, vám přijdou do cesty.

Protože čas konce je u vás, setba i sklizeň jsou urychleny. Všimnete si, že rychlost vaší sklizně je mnohem větší než dřív.

Vy, kdo jste zasévali neposlušnost, sklidíte v tomto čase výsledky své neposlušnosti. Jestli jste se starali o mé záležitosti, mám pro vás mnoho odměn, z nichž se budete radovat.

Žádejte Mě, o co chcete, jestli jste se starali o mé záležitosti. Jsem připraven vám žehnat.

Ježíš


2Kor 9, 6-8
6: Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.
7: Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'.
8: Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.

Lk 6, 38: Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

Gal 6, 7-10
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
10: A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.
zpět