1245. Poselství Ježíše ze dne 30. července 2020.

Nástroj: Glynda linkous (USA).


ÚTOKY A ZADÁNÍ


Moji lidé, nepřítel vašich duší zahájil intenzivní útok proti vašemu času modliteb.

Zadal úkoly proti vašemu času v mém svatém Slovu.

Nepřítel dobře ví, že vaše modlitby a mé Slovo vás může dostat skrze vše, co přichází, proto se snaží je zastavit. Je na vás, abyste zmařili jeho úsilí.

Musíte začít teď a být velmi svědomití, abyste se nevzdali vašeho modlitebního času nebo času v mém svatém Slovu, neboť to jsou metody, které vás podpoří ve všem, co přichází.

Odmítněte se nechat od toho odradit. Odmítněte se nechat připravit o váš čas se Mnou a v mém Slovu. Oba dva musí být vždy vaší prioritou.

Ježíš

Poznámka: Modlitba a Slovo (Meč Ducha), jsou dvě ze zbraní, dané nám v 6. kapitole dopisu sv. Pavla Efezským. Satan se nás pokouší odzbrojit, než přijde to nejhorší z bitvy. Mějte se před ním na pozoru, protože také začne útočit na naše ostatní zbraně, stejně jako na naši víru, až půjdeme dál do tohoto času.


1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.

Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne;
zpět