125. Poselství Boha Otce z 16. listopadu 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


RADUJTE SE Z KAŽDÉHO DNE!


I když se vám nyní žádná cesta nezdá přehledná, učiním, abyste ji poznali. Půjdu před vámi a narovnám klikaté cesty. Mé děti jdou často křivolakými cestami, když padnou do hříchu, ale Já, kvůli mému jménu, je mohu vést po cestách spravedlnosti.

Mé děti, žijete na zemi ve velkolepém čase a budete svědky mnoha událostí, které lidé dávných časů toužili vidět. Radujte se, že vidíte, jak se historie vyjevuje, jak bylo prorokováno už tak dávno. Radujte se, že vaše vykoupení ze země se blíží. Jásejte ve Mně a těšte se z každého dne, který vám dám.

Bůh OtecIz 45, 2: Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím.

Iz 59,8: Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj.

Fil 4, 4-7:
4: Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!
5: Vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
6: O nic nemějte starosti! Ale ve všem modlitbou a prosbou oznamujte Bohu své potřeby s děkováním.
7: Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.
Převzato z http://wingsofprophesy.cz
zpět