1251. Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NÁRŮST REBELANTSTVÍ


Mé děti, dovolím, aby se rebelantství vystupňovalo v srdcích všech lidí. To umožní každému si vybrat, chce-li skutečně být můj a sloužit Mi, nebo chce-li patřit nepříteli a světu a sloužit jim. Pocítíte, až se to stane. Jste-li opravdu moji, odoláte tomuto podněcování ke vzpouře. Ti, kdo nejsou moji, se budou bouřit ještě víc, a vy to uvidíte. Tímto způsobem budete vědět, kdo není na mé straně, takže ani na té vaší.

Tato vzpoura způsobí, že dětem nepřítele se nebude dařit. Budou mezi nimi vnitřní boje, které vám dají dočasný oddech, abyste si odpočaly a připravily se na to, co přijde příště. Doba, která leží před vámi je plná velkého nebezpečí a mnoho lidí v ní ztratí svůj život. Mnoho z vás uvidí, jak ti, které milujete, zahynou. Vězte, když se tak stane, že to není důkaz mé lásky k nim, nebo k vám, byl to prostě jen jejich čas odejít a Já půjdu s vámi ve vašem žalu. Bude mnoho zármutku ve světě během tohoto času, až propukne válka a smrti bude všude plno.

Řekl jsem vám, že všechny věci se v tomto čase musí naplnit, ale Já jsem vždy s vámi, až do konce času. Nebojte se.

Ježíš


1Sam 15, 23: Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále.

Job 34, 37: Vždyť ke svému hříchu přidává nevěrnost, mezi námi si výsměšně tleská a má mnoho řečí proti Bohu.

Př 17 11: Jen o vzpouru usiluje zlý, ale bude proti němu vyslán nelítostný posel.

Mt 5, 18: Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
zpět