1252

1252. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PLNOST RADOSTI


Jak přibývá temnota v srdcích všech lidí, tak přibývá i mé Světlo. S nárůstem mého Světla přichází přibývání mé přítomnosti, a přeji si, abyste ji hledali tak jako samotný vzduch, který dýcháte.

V mé přítomnosti je plno radosti a Já přináším pokoj, jenž přesahuje veškeré chápání. Tento pokoj je cestou, kterou v tom čase půjdete. Ti, kdo nejsou moji, nebudou chápat tento pokoj, který máte. Nepochopí, proč nekřičíte a nebědujete s nimi při všem, co se děje, ale vy víte, že brzy půjdete ke Mně domů. Pro ty, kdo nejsou moji, bude svět a temnota po smrti jejich domovem, pokud se nebudou kát.

Řekl jsem vám, že Já sám v tom čase zajistím vaše potřeby, abyste mohli být svědky posledním duším, kdo bude zachráněn. Postarám se o vás. Uprostřed chaosu a zkázy vám poskytnu pokoj. Naplním vás radostí, i když budete obklopeni temnotou, aby tyto ztracené duše mohly vidět, co jim nabízím. Pak vás zavolám domů ke Mně a přijmu vás k sobě, a zde už není žádné soužení.

Ježíš


Ž 16, 11: Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

Fil 4,7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."

Jan 14, 3: A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.

Ž 27, 1: Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?
zpět