1257

1257. Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


STARÁ POKUŠENÍ A NEPŘÁTELÉ


Jak nepřítel stupňuje své útoky proti vám, počítejte s tím, že se pokusí obnovit vztahy a přivést osoby, které jste v minulosti opustili, které už nemají žádné místo ve vaší přítomnosti, ani v budoucnosti. Jeho záměrem je podrazit vás, abyste padli, nebo aby vás uchvátil. Musíte být smělí a neústupní při každém pokusu nepřítele to udělat, moji drazí. Bojovali jste tvrdě za svou svobodu, bojujte ještě tvrději, abyste si ji ubránili.

Nepřítel zadal úkol zničení proti vám a snaží se nechat vrátit stará pokušení a nepřátele do vašich životů. Nedovolte mu to.

Ježíš


Ž 57, 7: Nastražili síť mým krokům, člověk mě chtěl zlomit; vykopali na mě jámu, spadli do ní sami.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.




zpět