1269. 23. srpna 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 20. srpna 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BUDE TO ČAS JAKO ŽÁDNÝ PŘED NÍM
20. srpna 2011
Bude to čas jako žádný před ním

(Pracovala jsem na rukopisu a tíseň a strach, které jsem nyní pociťovala už týdny v souvislosti s ekonomikou, mi zase znovu vytanuly v mé mysli. Zjistila jsem, že když jsem měla opakované návaly pocitů něčeho takového, je to znamením toho, že se něco stane, a že Pán nám chce o tom dát vědět, a tak jsem odešla do mého modlitebního pokoje Jej vyhledat a snažit se dovědět o tom něco víc).

Časy budou pro mnoho lidí víc než těžké.

(Postřehla jsem v hlasu Pána hluboký, hluboký smutek, jakmile mi to řekl a cítila jsem, že se pokouší připravit mnoho těch, kdo neposlouchali a neřídili se tím, co potřebovali udělat před touto dobou).

Uslyšíte v budoucnosti o velkém počtu sebevražd – sebevražd těch, kdo se nemohli rozloučit se svým okázalým životním stylem. Bude to čas jako žádný před ním.

Spoušť bude obrovská, ale mnozí v tom čase obrátí své srdce ke Mně a přijdou, aby Mě poznali, a Já jim pomohu.

Řekni mým dětem, aby soustředily svůj zrak na Mne a následovaly Mne tam, kam je v tom čase povedu. Zmenšete nyní své potřeby a naučte se žít jednodušeji a budete mít méně nouze, až uvidíte, jak se tyto věci stanou, mé děti.

Světový řád se musí zhroutit, mají-li se moji lidé opravdu vrátit ke Mně, zatímco je ještě čas.

Musím v tomto čase světu mnoho ukázat. Musím vás také mnoho naučit, mé děti, o mých cestách, o mém zajištění.

Přijďte nyní ke Mně. Hledejte mou tvář a poznejte Mě jako svého živitele.

Ježíš


Mt 6, 28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou.

Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
zpět