1271. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JÁ JSEM VÁŠ UTĚŠITEL


Já jsem váš Utěšitel. Já jsem váš rádce. Poskytuji vám vše, co potřebujete. Věříte Mi, že budu dělat věci, které mé Slovo hlásá, že je udělám? Pro mnoho mých dětí nadešel nyní čas, aby se naučily věřit.

Věříte-li Mi, že vám poskytnu útěchu, proč se pro ni obracíte k tolika věcem? Mé vlastní děti, když chtějí útěchu, hledají cokoli jen ne Mne.

Nabízím vám nejmoudřejší radu. Proč se spoléháte na druhé, aby vám poradili?

Už tak dlouho se mé děti obracejí ke všemu, kromě Mne, ale v této chvíli jim ostatní věci budou vzaty, aby se mohly naučit, že Já chci být jejich všechno.

Pojďte ke Mně. Prožijte zkušenost pokoje a útěchy, kterou vám nabízím. Opřete se o Mne, poslouchejte mé moudré rady pro váš život. Najdete velký pokoj a velkou radost v mé přítomnosti.

Ježíš


2Kor 1, 3-4
3: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
4: On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.

Iz 9, 5: Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno:"Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje."

Mt 11, 28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Řím 15, 13: Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.
zpět