1272. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. srpna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

BUĎTE SI JISTI, ŽE PRONÁSLEDOVÁNÍ NEPŘESTANE


Boží lidé:


Přijměte Boží pokoj, nutný pro každé lidské stvoření.

Ve chvíli, kdy ve většině zemí světa zběsilost lidstva roste a kde muži zaútočí na své bratry, lidé budou dychtit a prahnout po míru, protože nesvár se uhnízdil na Zemi – ptejte se sami sebe:

Jaký okamžik Apokalypsy právě žijeme?

Když se díváte na ty, kdo se účastnili každodenní mše a přijímali eucharistii…
Když se díváte na ty, kdo se modlili v každé době a na každém místě, ty, kdo nenechali žádné místo pochybnostem o své zbožnosti…
Když se díváte na ty, kdo se oblékají s přehnanou skromností a začínají se skrývat ze strachu z pronásledování a zapírání našeho Pána a Krále jako "svého Pána a svého Boha", aby zachránili své životy…

Buďte si jisti, že pronásledování nepřestane, ale místo toho zesílí vůči opravdovým lidem našeho Pána a Krále Ježíše Krista.

Na odlehlých místech, v kryptách prastarých chrámů, na improvizovaných místech, možná nejnepravděpodobnějších, půjdete se účastnit mše svaté a přijmout Krista přítomného ve svaté eucharistii z rukou věrných kněží, ctitelů eucharistického Krista, kteří milují naši Královnu a Matku Nebe a Země. Neboť tam bude jasné a definitivní rozdělení mezi těmi, kdo zůstávají oddáni pravému učení církve našeho Pána a Krále Ježíše Krista a těmi, kdo žijí jako farizeové v lůně církve, kteří se již stali pronásledovateli věrného lidu.

Boží lidé:

Nejednejte jako farizeové [Mt 23], jednejte jako děti, které jsou věrné našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a obracejí se před bezprostřední očistou, přicházející z nebe na zem a před tím, než náhle přijde sled událostí, který vám byl již oznámen, a modlili se, postili se, nabízeli oběti, zachraňovali potřebné, a nabízeli zoufalým chléb svědectví o životě v Boží vůli.

Člověk má svobodnou vůli, kterou by měl užívat k uctívání, práci a jednání jako opravdové Boží dítě, být pokorným a ne arogantním a pyšným. Domýšliví na této cestě ztichnou.

Modlete se v každé době; přijde velké zemětřesení, čas už není časem, je "nyní!", obojí bylo očekáváno a obáváno. Aniž byste se často zastavovali s těmi, kdo chtějí, abyste byli ztraceni, pokračujte po ukázané cestě, bez toho, že byste z ní sešli a zapomněli, že ďábel se toulá jako řvoucí lev a hledá duše, které by pohltil.

Buďte opatrní ve své práci a jednání; nebuďte zmatení spolu s těmi, kdo už zmatení jsou.

Buďte opatrní: jste Božími lidmi a ne děti ďábla. Církev našeho Pána a Krále Ježíše Krista bude příliš trpět. Omyly způsobí ztrátu víry, proto neochvějná víra je tolik potřebná – víra v přítomnost našeho Krále a Pána Ježíše Krista v každém z jeho dětí.

Modlete se, děti Boží, modlete se za obrácení všech.

Modlete se, děti Boží, modlete se, abyste zůstaly věrné.

Modlete se, modlete se za země, které budou trpět v očekávaných i v neočekávaných zemětřeseních.

Modlete se, modlete se za ty, kteří, posedlí pýchou, budou příčinou zbloudění svých bratrů.

Modlete se za ty, kteří trpí hladem, za ty, kdo trpí pronásledováním, za pravdu mezi vůdci Země.

Milovaní Boží lidé, přicházející čas bude plný klamu: nescházejte z cesty. Proto je pro vás velmi důležité, abyste se modlili srdcem, připravili se na VELKÉ VAROVÁNÍ, a byli v pokoji.

Modlete se za Chile a za Kolumbii. Projekty ďábla se nezastaví.

Nakonec Neposkvrněné Srdce naší Královny a Matky zvítězí a zlo se už člověka nedotkne.

Boží lidé:

NEZASTAVUJTE SE!

Toto je pro vás čas, abyste zůstali ve střehu.

Nezapomeňte, že Varování přichází a zasáhne člověka jako blesk.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
zpět