1275. 29. srpna 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 5. prosince 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


UVÁDĚN DO CHODU


Modlila jsem se k Pánu, aby k nám promluvil, když jsem v duchu uviděla ohromnou Boží ruku, jak uchopila zeměkouli a zatřásla jí. Pak jí zatřásla znovu stejným způsobem, jako vy, nebo Já, zatřesete sněhovou koulí. Pak jí zatřásla ještě silněji. A já jsem si vzpomněla na slova, která říkala, že Bůh povstane a tvrdě otřese Zemí…

Mé děti, připravte se. Vůdce Ameriky bude odvolán a vystřídán. Ten, kdo ho nahradí, chce způsobit škodu mému lidu. Takový byl už nějaký čas plán nepřítele a nyní je uváděn do chodu. Až se to stane, už nebudete v bezpečí. Tento vůdce se pokusí vzít mému lidu vše, včetně vašich životů.

Velká nouze přichází na svět, ale s větší intenzitou na ty, kdo nesou mé jméno. Je uváděn do chodu plán k odstranění všeho, co nese mé jméno, ze Země. O všem jsem vám řekl (v jeho Slovu během let, nikoli právě v tomto proroctví), že je uváděn do chodu, a že začne rychle. Nebudete mít čas se přizpůsobit, nebude vám poskytnut čas se ukrýt. Buďte připraveny na to, čemu nyní budete čelit. Začne to odstraněním vůdce Ameriky.

Ježíš


Iz 2, 7-12
7: Jeho země je plná stříbra a zlata, jeho poklady jsou nepřeberné, jeho země je plná koní a jeho vozům není konce.
8: Jeho země je plná bůžků, klanějí se dílu svých rukou, tomu, co vyrobili svými prsty.
9: Člověk se hrbí, muž se ponižuje, a ty jim nepromineš.
10: Zalez do skal, schovej se v prachu ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností!
11: Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.
12: Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší – to bude sníženo –,

Iz 2, 17-20
17: Sehnuta bude zpupnost člověka, ponížena bude lidská povýšenost, v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.
18: Bůžkové nadobro vymizejí.
19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
20: V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu vyrobili, aby se jim klaněl.

Mt 24, 7-13
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

zpět