129. Poselství Boha Otce ze dne 5. ledna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PROČ SE SPOKOJUJETE S MÁLEM?


Věci nedopadly přesně tak, jak jste si naplánovali. To, co vidíte, neodpovídá tomu, co jste si představovali. Ale Já mám nádherný život, plánovaný pro vás, který překonává všechno, co jste si kdy mohli představit, budete-li Mě ve všem poslouchat.

Mnoho z mých dětí věří, že když Mě budou poslouchat, jejich životy budou nudné a nenaplněné, ale nic takového nemůže být dál od pravdy. Následování mé cesty vám dá život v plnosti krásy, smyslu a radosti. Má cesta, to je původní plán pro váš život a vaše duše přirozeně dychtí po tom, co jen Já vám mohu dát.

Nikdy nenajdete uspokojení jakýmikoliv světskými prostředky, neboť vy jste byli stvořeni, abyste uctívali Mě, a nikdo jiný nemůže upokojit vaši touhu. Nikdo jiný vás nemůže vést do života, o němž jen Já vím, že je vaším osudem.

Proč se spokojujete s málem, když jsem vám tolik nabídl? Proč hledáte pohodlí, útočiště a společnost v laciných napodobeninách, když jste byli zrozeni, abyste milovali Krále?

Bůh Otec
Mt 22, 37: Odpověděl mu: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí."

1Petr 5, 6-8
6: Pokorně se proto skloňte pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník, ďábel, jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by pohltil.
Převzato z http://wingsofprophesy.cz
zpět