1298. Poselství Ježíše ze dne 16. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEDŮVĚRYHODNÍ


Mé děti, mnoho lidí a institucí, kterým jste důvěřovaly, nebylo zcela hodno vaší důvěry. Začínáte vidět, že ti, o nichž jste si myslely, že jim na vás záleží, takoví nejsou. Začínáte chápat, že ti, kdo vám stáli nablízku, jsou záludní.

Dovolil jsem vám to postřehnout, abych vás udržel v bezpečí. Takové chování a temnota se u všech lidí, v přicházejícím čase, ještě zhorší.

Zeptejte se Mne a Já vám odhalím, komu a čemu můžete, nebo nemůžete v tomto čase důvěřovat. Jen Já jsem zcela hoden vaší důvěry.

Ježíš


Př 6, 16-19
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
17: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
18: srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,
19: křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.
zpět