1308. Poselství Ježíše ze dne 25. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZTRÁTY


Mé děti, musíte připravit své srdce na ztráty, které přijdou. V této době uvidíte mnoho utrpení, nemocí a smrti. Budete svědky pronásledování mého lidu. Nebudete schopny zabránit tomu, aby se tyto věci staly. Budete se ke Mně modlit, abych to zastavil, ale vše musí být naplněno nyní, abych vás mohl přivést ke Mně domů dřív, než se objeví nejhorší ze všeho zlého.

Když říkám tolika z vás, abyste se přemístily, nebudete schopny vzít s sebou vše, co vám patří.

Poznámka: To může znamenat lidi, nejen majetek – to znamená, že nevěřící mohou odmítnout jít s vámi.

Bude to čas se toho vzdát. Necháte za sebou věci země předtím, než přijdete do nebe, abyste byly se Mnou. Hlídejte si, abyste nemilovaly své životy až do smrti.

Ježíš


Iz 30, 21: A na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo doleva.

Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Př 4, 25-27
25: Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.
26: Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.
27: Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.

Iz 43, 18-19
18: Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.
19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.
zpět