131. Poselství Boha Otce ze dne 7. září 2016.

Nástroj: Glynda Lomax (USA).


MÉ DĚTI, NEMOHU POŽEHNAT TO, CO NEPOCHÁZÍ ODE MNE


V tomto závodu jste začali dobře, proč jste ale znovu odstoupili? Proč usilujete zahrnout nepřítele do svého života?

Tak mnoho mých dětí má spojenectví se svým nepřítelem skrze špatné vztahy, nevhodná místa, skrze nesprávné životní dráhy a dokonce ještě ode Mne očekávají, že jim ve všem požehnám.

Mé děti, nemohu požehnat to, co nepochází ode Mne. Pátrejte ve svém životě po tom, co nefunguje a zeptejte se Mne na to. Proste Mě, abych odstranil ve vašem životě vše, co nepochází ode Mne, a Já tak učiním, aby vaše cestička mohla být vyčištěna, abychom mohli důvěrněji komunikovat.

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Musíte si vybrat.

Bůh OtecDt 30, 19: Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.

Žid 12, 1: Tak nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Odhoďme proto všecko, co by nás mohlo zatěžovat, všecko, co by nás mohlo rozptylovat a vytrvale běžme běh o závod, který je nám určen.

Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho zanedbávat a druhého mít v lásce, anebo se prvního bude držet a na druhého nebude dbát. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

Jan 3, 19: Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.
Převzato z http://wingsofprophesy.cz
zpět