1310. 27. září 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZÁŘIT JASNĚ V TEMNOTĚ


Mé děti se musí naučit procházet obtížnými situacemi s větším klidem a s moudrostí. Moudrost vás povede, budete-li o ni dlouhodobě usilovat celým svým srdcem, mé děti.

Přicházející časy jsou nejtěžší ze všech dob. Budete pronásledováni pro mé jméno, ale ne mírně. Ne, budete pronásledováni tím, že vám všechno odejmou. Pronásledováni tím, že vaši milovaní budou zabiti. Pronásledováni tím, že ztratíte svůj vlastní život. Můžete zářit jasně pro Mne v tak temném čase?

Tu a tam hledám ty, které v tomto čase mohu povýšit, aby pro Mne v té době zářili. Hledám takové, kteří Mě nezapřou, ale budou svědčit o Mně těm, kteří by nikdy nezvažovali dát Mi své srdce. Tato práce přináší největší vážnost a odměny ve věčnosti, ale je málo ochotných ji vykonat.

Jste-li ochotní stát se jedním z mých vyvolených, hledejte moudrost. Snažte se Mě poznat celým svým srdcem a duší. Buďte svolní odložit cokoli a vzdát se kohokoli, až vás povedu. Buďte ochotní jít na každé místo, kam vás povolám, bez ohledu na to, jak daleko je od těch, které milujete.

Buďte ochotní být vyvolení a být požehnáni. Ale spočítejte si cenu. Zisk bude vskutku věčný, ale v přítomnosti zaplatíte vysokou cenu, budete-li jedním z mých.

Ježíš


Jak 1, 5: Když někdo z vás je pozadu v moudrosti, ať prosí Boha, a bude mu dána, protože Bůh všem dává štědře a nikoho neodbývá.

Př 2, 1-3
1: Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru,
2: abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti,
3: jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost;

2Kor 12, 10: Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti, a snáším to pro Krista, Vždyť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.

Pl 5, 5: Jsme pronásledováni, visí nám na šíji, vynakládáme námahu a nedopřejí nám klidu.

Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

2Pa 16, 9: Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. Ale v této věci jsi jednal jako pomatenec, a od nynějška budeš muset válčit.

zpět