1315. Poselství Ježíše ze dne 1. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


V PŘESTROJENÍ


Mé děti, musíte být ve střehu. Řekl jsem vám, že vás znovu budou pokoušet stará pokušení. To, co jsem vám neřekl, je, že tentokrát přijdou tato pokušení maskovaná za něco jiného. Vždy si toho musíte být vědomé, abyste nepadly do nástrah nepřítele.

Pečlivě prozkoumejte každé pokušení, které k vám přijde, a buďte ve střehu. Pokud jste ostražité, porazíte tato pokušení jedno po druhém a budete tím silnější.

Nezapomeňte, že Já jsem vždy s vámi.

Ježíš


1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.

Mt 36, 41: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.

1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
zpět