1334. Poselství Ježíše ze dne 19. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEKLID


Do země Ameriky přichází hodně neklidu. Poznámka: V duchu jsem viděla lidi neklidné, chodili sem a tam, a napětí stoupalo. Někteří začali na sebe křičet.

Moji lidé, musíte se připravit, neboť do Ameriky přichází válka a pro vás bude těžké vidět mrtvé ve vašich ulicích [a slyšet křik umírajících] (*), když jim nemůžete pomoci. Čas Ameriky nadešel a musí být souzena pro své hříchy, protože bylo málo kajícnosti.

Přichází hlad, nouze a temnota a vy budete pokoušeni mít strach, až budete sedět ve svých domovech. Nebojte se, ale prohlašujte mou nesmírnou moc vás chránit. Mluvte o svém bezpečí ve Mně, neboť Já vskutku ochráním ty, kdo jsou opravdu mými. (Viděla jsem, že má na mysli ty, kdo pro Něj žijí svůj život a činí jeho vůli, a ne ty, kteří se jen jeho nazývají.

Budete-li Mě hledat v modlitbě, povedu vás, jak byste se měli připravit.

Ježíš


Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Mt 7, 7-8
7: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
8: Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.Poznámka překladatele:
V originálu: "to see the dead in your streets and hear their cries" – mrtví už nemohou křičet.
zpět