1339. 23. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


IGNOROVANÁ VAROVÁNÍ


Kdyby jen mé děti poslouchaly a všímaly si mých varování.

Poznámka: Viděla jsem v duchu vizi – obrovskou tvář Satana a hurónsky se smál. Směje se lidem, kteří jsou oklamáni jeho plány a bolesti, kterou způsobuje Ježíši. Má takovou radost, že může Ježíši působit bolest.

Viděla jsem past nastraženou na Boží lid. Nemohla jsem vidět, jaká to byla past, ale viděla jsem důkladné odvrácení pozornosti (viděla jsem války, řeči o více válkách a velmi ztěžklou politickou atmosféru jako rozsáhlou část záměrného rozptylování pozornosti), která byla plánována, aby lidem zabránila ji rozpoznat, až přijde. Mnoho, mnoho životů bude ztraceno – duše se vydaly špatnou cestou kvůli této pasti.

Pro ty, kdo nedbají na má varování, nebude žádná cesta návratu ke Mně.

Ježíš


Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Zj 14, 9-11
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.
zpět