1342. Poselství Ježíše ze dne 26. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘICHÁZÍ TO


Přichází to. Přichází to.

Můj lid není připraven a přichází to.

Nevaroval jsem vás? Neřekl jsem vám v mém svatém Slovu o událostech, které mají přijít? Přichází to a můj lid se nepřipravil.

Moji lidé, proč se stále zaměstnáváte věcmi světa, když jsem vás znovu a znovu varoval před tím, co má přijít?

Nemůžu vás ochránit, když Mě odmítáte ve všem poslechnout.

Ježíš

Poznámka: I když jsem se vyptávala, Pán mi neřekl, co je "to" v tomto Slovu. Zřetelně je to něco, o čem nám nedávno říkal, abychom se na to připravili.


Lk 12, 16-25
16: Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.
17: Uvažoval o tom a říkal si: Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?
18: Pak si řekl: Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby
19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.
20: Ale Bůh mu řekl: "Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem."
22: Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
23: Život je víc než pokrm a tělo než oděv.
24: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!
25: Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?"
zpět