1345. Poselství Ježíše ze dne 28. října 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

ZŮSTAŇTE V MÉM MILUJÍCÍM SRDCI


Moji milovaní lidé:

Přijměte mé požehnání a zůstaňte v mém milujícím srdci.

Na konci měsíce, zasvěceném milované a zázračné modlitbě přímluvy svatého růžence, je mou vůlí, abyste jako generace učinili nápravu za tolik znesvěcení, kacířství, svatokrádeží, urážek a odmítání, jimiž jste pohrdli Boží Láskou a přijali ďábla a jeho intriky, a tím jste přitáhli démonické zlo na Zem.

Dne 31. října, od první hodiny, si musíte duchovně potřást rukou a jedním srdcem, sjednocujícím celý svět, se začít modlit svatý růženec, zasvěcený mé Nejsvětější Matce, která se přimlouvá za lidstvo u mé Boží vůle.

Toto zvláštní datum je nabízeno Satanovi prostřednictvím obřadů a lidských obětí jménem jeho následovníků a je povinností mých lidí nezůstávat neteční tváří v tvář těmto démonickým činům, ale dodávat opravdovou lásku, víru, naději a lásku v jednotě celému mému lidu, aby zástupy zla nepřikryly Zemi svou ničemností.

Moji milovaní lidé:

Nástrahy zla útočí na slabou mysl lidí a vedou je, aby jednali v souladu s pokyny nepřítele duší. Moji lidé jsou neposlušní, ignorují Mě, konfrontují Mě, ničí mé Slovo a vedou můj lid k tomu, aby se vzdal již zavedenému světovému řádu, kterému vládne Satan.

Moji lidé, lidstvo postrádá svobodu, kterou ztratilo ponořením do závislosti na řádech světové elity, což vede k duchovnímu chaosu, pronásledování, překonávání nemocí, bolesti nenávisti a odpadlictví od víry.

Modlete se, moji lidé, modlete se, orel je otřesen útoky svých odpůrců.

Modlete se, moji lidé, Země je otřesena v rovníkovém pásu, Portoriko a Dominikánská republika trpí.

Modlete se, moji lidé, Evropa nepatří Evropanům, trpí invazí zevnitř.

Modlete se, moji lidé, jih Jižní Ameriky je silně očišťován.

Buďte poslušní pokynů mé Matky, nemoc bude přemožena, ale ne dřív, než lidstvo projde sítem.

Buďte stále poslušní a pravdiví, abyste zůstali v neotřesitelné víře. Nejste sami, ochraňuji vás, pokud se Mě nevzdáte.

Milujte mou Matku a vzývejte ji:

Královno a Matko Konce časů,
ze spárů zla, vezmi mě pryč.

Jsem útočištěm pro svůj lid. Přijďte ke Mně.

Váš Ježíš

zpět