1350. Poselství Ježíše ze dne 2. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZKOUŠKY A ZASE ZKOUŠKY


Mé děti, každé z vás bude v této době vyzkoušeno a znovu vyzkoušeno. Budete znovu vyzkoušeny tam, kde jste přede Mnou neobstály, a pak bude zkoušeny znovu.

Budete znovu vyzkoušeny ve starých oblastí pokušení, abyste ukázaly, co je ve vašem srdci, zda budete poslouchat má Přikázání, nebo si zvolíte svou vlastní cestu. Selžete-li znovu, projdete dalším výcvikem.

Kromě nových zkoušek ve starých oblastech pokušení, se podrobíte novým zkouškám – budete zkoušeny v oblastech, v nichž jste dříve nebyly zkoušeny. Všechny mé děti, které tady budou po celou dobu trvání, musí projít těmito zkouškami, aby ukázaly, že jsou dost silné přetrvat. Pokud selžete v těchto zkouškách, projdete dalším výcvikem, a pak budete testovány znovu.

Připravte se na tyto zkoušky – buďte mimořádně poslušné a prožívejte svůj život se Mnou – uctívejte Mě, chvalte Mě, a čtěte mé svaté Slovo, abyste posílily svého ducha, mysl a tělo.

Brzy přijde čas, kdy už žádné zkoušky nebudou a vše, co jste se naučily, bude podrobeno závěrečné zkoušce. Chci, aby si mé děti vybraly správně a prošly těmito zkouškami.

Ježíš


Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

1Petr 4, 112: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,

Mal 3, 2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno.

zpět