1353. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. listopadu 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

DRŽTE SE PRAVÉHO UČITELSKÉHO ÚŘADU CÍRKVE


Boží lidé:

Přicházím, abych vás vyzval k věrnosti domu Otce, k věrnosti, která není ochromená strachem, ale která roste vírou.

Lidstvo je nasyceno hustou mlhou, kterou zlo pokrylo lidská stvoření, aby se nedívalo na dobro, ale pokračovalo po cestě prostřednosti, která je vede k pádu do spárů Zlého.

Boží lidé i nadále směřují ke lži, převlečené za dobro lidskou vůlí. Církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista čelí svým vlastním rozhodnutím, aniž by brala v úvahu Boží vůli, a proto nadměrně trpí.

Brány očisty celého lidstva se i nadále otevírají, kdy předpověděné události se odhalují rychlostí, stanovenou mocnými této Země, rychlostí stanovenou neposlušným lidstvem, dál od vůle Boha a naší Královny a Matky, v rytmu, určeném těmi, kdo zůstali v postavení moci, aby uváděli duše do omylů a předávali je samotnému ďáblu.

Chtivost, moc použitá ke zlu, otřesená společnost, nemorálnost, tato generace smrti, války, hladomory, komunismus, pronásledování, temnota, rozkol, nedostatek lásky, jsou v této chvíli částí cesty lidstva, po níž kvůli své zlé práci a jednání musí jít. Mějte na paměti, že žádná velká ani malá událost se nestane, aniž to dovolí Boží vůle.

Lidstvo se samo bez milosti ničí, nenachází štěstí, nenachází uspokojení v ničem, tváří v tvář nedostatku lásky, kvůli vzdálenosti, kterou udržuje s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem a naší Královnou a Matkou.

Držte se pravého učitelského úřadu církve našeho Krále Ježíše Krista, nenechejte se svést ze správné cesty, zlo se maskuje za ovce, aby vás zmátlo. Toto je pro vás pravá chvíle, kdy máte prokázat trpělivost, vytrvalost, pravou povahu každého jedince, zajímat se o Boží věci. PRACUJTE TEĎ pro Boží království, nemarněte čas na banální, světské věci!

Je naléhavé, aby děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista se sjednotily a sdílely požehnání, které obdrží už předem, spolu se svými bližními, dřív, než falešní páni lidstva zabrání rozdělování požehnání a omezí svobodu lidských stvoření ve všech ohledech, které se týkají spásy duší.

Čím jste nedbalejší, tím víc vás zatíží lhostejnost vůči těmto výzvám a pro vaše bratry bude těžší, aby poznali anděla pokoje, který přijde s naší Královnou a Matkou, aby si mohli být jisti, že je tím, kdo byl oznámen.

Milovaní lidé, které chrání mé legie, je tolik lidských stvoření, kráčející do zničení, příliš mnoho, kolik jich padne do propasti!

Modlete se za vaše bratry a rychle jim pomozte!

Boží lidé, modlete se, modlete se za lidstvo, dveře, které označí obraz budoucnosti všech, se ještě víc otvírají.

Boží lidé, modlete se, modlete se za ty, kdo, i když vědí, co se děje, zavírají své srdce Božím výzvám a vzdávají se vědění, které jim dává Boží láska.

Boží lidé, modlete se za větší duchovnost a větší pravdu v každém z vás.

Boží lidé, modlete se, abyste jednali jako praví bratři a sestry, a ne jako draví ptáci, dávající potravu ďáblu.

Boží lidé, modlete se, události nebudou čekat, tajemství nepravosti se objeví v nepřítomnosti Katejona [2Thes 2, 3-4].

Boží lidé, modlete se, postavte se čelem oznámenému okamžiku…

Zbožňujte Nejsvětější Trojici, jděte k naší a vaší Královně a Matce, Blahoslavené Panně Marii.

NEJSTE SAMI.
PŘIJMĚTE POMOC MÝCH NEBESKÝCH LEGIÍ.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael

zpět