1355. Poselství Ježíše ze dne 6. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


STRAŠNÁ CENA ZA HŘÍCH


Jak si mnozí z vás uvědomili, jste v době testování a opětovného testování. Nepohlížejte na tyto zkoušky jako na tvrdost, mé děti. Jsou vám k užitku. Testování vám ukáže, co je ve vašem srdci a zda dodržujete má Přikázání tak, jak věříte, nebo ne.

Mnoho z mých dětí věří, že by Mi nikdy nebyly neposlušné a probíhající zkoušky jim odhalí, že se mýlí. Zkoušky často přicházejí nečekaně. Chci, abyste lépe poznaly svá srdce, abych vás mohl vést vpřed a posílit vás proti hříchu v tom, co přichází.

Mé děti, zaplatíte strašnou cenu za hřích v nadcházejícím čase. Vaše hříchy v tom čase a při vstupu do tohoto času, přitáhnou k vám démony, které si nedovedete představit, a bude jim dovoleno vás mučit. Musíte přijmout, že uvidíte nová zla, která nebudou taková, jak jste si kdy mohly představit.

Nastavte svá srdce tak, abyste Mne ve všech ohledech poslouchaly, a čiňte to. Budete velmi šťastné, že jste to udělaly.

Ježíš


Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

1Petr 4,12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého.

Ml 3, 2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno.

Jan 14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

Lk 11, 28: Ale on řekl: "Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je."

Mt 7, 13-14
13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
14: Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
zpět