1366. Poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


UVAŽUJTE TEĎ


Mé děti, nyní víc než kdy dřív, musíte být připraveny, že budete vzaty ze Země kdykoli, v jakoukoli hodinu. Mám soudy, které jsem naplánoval pro mnoho národů. Naplánoval jsem bouře, které přijdou bez varování. Podnítím nepřátele proti národům, které Mě odmítly uznat, které zakazují hlásat mé svaté Jméno. Přijdou znenadání. Už nebude žádná poslední chvíle k pokání a mnoho duší bude v nich ztraceno.

Dal jsem lidstvu hodně času, aby činilo pokání, a hřích se zhoršuje stále víc. Země se v tuto chvíli stává temnou a Já musím přivést ke konci utrpení nevinných. Čas, kdy budete čelit mému soudu, je u vás. Můžete se postavit přede Mne a být prohlášeny za spravedlivé? Získáte vstup do mého království, až budete souzeny, nebo budete shledány nevyhovující?

Čas přemýšlet o těchto věcech je teď, mé děti, ne později, kdy už nebude víc času a vaše příležitosti k pokání budou pryč.

Uvažujte teď o tom, co uvidím, až budete stát přede Mnou.

Ježíš


Lk 12, 19-21
19: A řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.
20: Ale Bůh mu řekl: "Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?"
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.

1Petr 4, 18: Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?




zpět