1368. Poselství Matky Spásy ze dne 16. listopadu 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

regina

MUSÍTE SE VRÁTIT DO DOMU MÉHO SYNA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Neustále vám žehnám svou mateřskou láskou.

Jsem zde, abych vás vyzvala k obrácení, k němuž musíte přistoupit s odhodláním vzdát se toho, co vám svět a jeho pletichy nabízejí, abyste ztratily věčnou spásu.

Jste ve chvílích velkých zkoušek, postupujete k největší zkáze, kterou jste kdy zažily tím, že se vzdalujete od Boha, zapíráte a odmítáte Jej a přijímáte ďábla jako svého boha.

Tato generace neúnavně postupuje k naplnění toho, před čím vás dům mého Otce varoval.

Ďábel do vás zavedl svůj jed, protože věděl předem, co je největší slabostí každého z vás, a tak vstoupil krůček po krůčku, plazil se zvolna jako jedovatý had, jímž je, a zvykem vás přivedl k tomu, abyste viděly špatné jako dobré a pohrdaly tím, co je správné a příjemné Bohu.

Žijete v neustálém duchovním boji proti zlu, nezapomeňte, že jste vojáky Boží lásky v neustálém růstu ve víře. Neztrácejte čas světskými záležitostmi, čas člověka pokračuje bez zastavení, postupuje, nevrací se zpět. Je povinností mých dětí dívat se na sebe a stavět se na váhu naplnění jako děti mého Syna, než budete přezkoumány ve Varování.

Trpím kvůli každému ze svých dětí, trpím zpustošením, v němž žijete, a nepřítomností mého Syna ve vás, protože jste přijaly Zlého za svého boha a nyní nenacházíte žádnou útěchu.

Musíte chápat, že Boží milosrdenství zůstává před jeho dětmi. Je pro vás nutné, abyste nezaměňovaly milosrdenství s nevědomostí, se záminkou pokračovat na cestě Ďábla a čekat, že budete mít čas zachránit svou duši, když jste přijaly světské a nahradily Zákon Boží.

Milované děti, modlete se za Spojené státy, vzpoury člověka proti člověku vyvolávají krutost minulosti. Modlete se Kalifornii, bude silně otřesena.

Milované děti, modlete se, Argentina trpí útlakem. Anglie trpí přírodou a staví se proti nové koruně. Pokračujte v modlitbě za Chile.

Milované děti, modlete se, aby zmatek nesvedl více duší v církvi mého Syna.

Milované děti, modlete se, další nemoc člověka překvapí tím, že je agresivní, trpím za vás, mé děti.

Milované děti, modlete se, válka mezi národy je již přítomná, národy se v tichosti připravují na obávanou třetí světovou válku.

Můj Syn vás miluje, nezapomeňte, že vás miluje a ochraňuje vás…

Jsem tu, abych vás chránila, ale musíte se držet dál od zla. Postupujte, utvářejte své lidské ego, aby pracovalo a jednalo k činění dobra.

Vybízím vás, abyste dál používaly olej dobrého Samaritána (*).

Buďte rozumné, drahé děti, musíte se vrátit do domu mého Syna.

Matka Maria



(*) Poznámka překladatele:
Přípravu a použití oleje Dobrého Samaritána najdete zde: Speciál o nemocech





zpět