1374. Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


DRŽTE SE PEVNĚ


Ujistěte se, že nemáte nic proti druhému, protože to vám zabrání jít do vašeho nebeského domova, až přijde váš čas. Odpusťte ostatním, jako Já odpouštím vám – to je můj rozkaz.

V těch časech budete pokoušeni vzdát se své víry ve Mne, protože se rozmůže nepravost a zamoří vaše země. Budete se modlit, aby to přestalo, ale v tom čase musí být naplněno celé mé svaté Slovo, proto Já nemohu tyto modlitby vyslyšet, jak jsem to dělal v minulosti.

Především, držte se pevně své víry ve Mne, protože to je prvořadé. Žádný jiný aspekt toho, čemu čelíte, není důležitější, než právě toto. Vzpomeňte si na má slova k vám, řekl jsem vám o těchto věcech už předem, abyste mohli mít pokoj uprostřed chaosu, a tento váš pokoj může být svědkem těm, kdo Mne ještě neznají.

Ježíš


Mt 5, 23-24
23: Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,
24: nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.

Mt 6, 14-15
14: Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15: jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Mt 24, 12-13
12: A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Mk 11, 25-26
25: A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.
26: Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.
zpět