1397. Poselství Ježíše ze dne 14. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SŮL A SVĚTLO


Ve čtvrtek jsem byla venku, na procházce se svými psy, když mi Pán začal říkat toto Slovo.

Jestli si moji lidé vyberou lež před pravdou, budou trpět hroznými následky, které nemohou ovlivnit. Máte se oddělit od světa, moji lidé. Povolal jsem vás, abyste byli solí a světlem. Když ta sůl ztratí svou chuť, k čemu je pak dobrá?

Stůjte za mou Pravdou, nebo zbytek života bude naplněn žalem, protože jste selhali.

Ježíš


Řím 12, 2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Mt 5, 13-16
13: Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

zpět