1400. Poselství Ježíše ze dne 17. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VÁŠ NEJVĚTŠÍ BOJ


Mé děti, vaším největším bojem v tomto čase bude strach. Nepřítel udělá vše, co je v jeho moci, aby vás zastrašil na každém kroku vaší cesty.

Je to na vás, abyste ho zastavili ve vyvolávání strachu ve vás.

Jak zlo vzroste v každém z vašich národů, a zákony se začnou měnit proti celému mému lidu, zůstaňte klidní. Nebuďte vyděšení, neboť pro Mne to není překvapení a kvůli tomu jsem plánoval už v předstihu. Povedu vás na každém kroku, jestli se Mi odevzdáte a dovolíte Mi to.

Řekněte svým emocím, aby se zklidnily a vězte, že Já jsem Bůh a nikdy vás nepovolám udělat cokoli, aniž bych vám k tomu dal možnost.

Ježíš


Ž 46, 10: Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.

1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
zpět