1341. Poselství Ježíše ze dne 18. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JAK TRÁVÍTE SVŮJ ČAS?


Co je teď nejpotřebnější, je, abyste se vy, mé děti, podívaly, jak trávíte svůj čas. Buďte k sobě čestné. Trávíte je způsoby, které jsou Mi příjemné? Trávíte svůj čas budováním své víry, abyste mohly obstát v tom, co přijde?

Nebo věnujete svůj čas na světské aktivity, které budou brzy bezcenné? Kde je vaše srdce? Myslíte na Mne po celou dobu vašeho dne, nebo na věci nebo lidi světa?

Mé soudy brzy dopadnou a jen ti, kdo půjdou těsně se Mnou, kdo znají mé Slovo, nebo jejichž srdce je skutečně moje, budou mít tušení, co mají dělat.

Ježíš

Mt 25, 10: Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.
Lk 10, 41-42
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.
42: Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde."

Ef 5, 16: Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

zpět