1403. Poselství Matky Spásy ze dne 15. prosince 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

NEBOJTE SE, JSEM S KAŽDÝM Z MÝCH DĚTÍ


Mé milované děti.

Zbožňujte mého Syna!

Ať je každý z vás skromným stvořením, které rozpoznává v zobrazení narození mého Syna v jesličkách Člověka-Boha.

Milujte mého Syna, neustále ho zbožňujte, modlete se srdcem.

Víte, mé děti, narození mého Syna nesmí být předmětem modernistického výsměchu, ale je největší událostí pro záchranu lidstva.

Následovníci zla mají v úmyslu urazit mého Syna, a můj Syn je stále miluje. Podívejte se důvěrným způsobem na pokorná, jednoduchá a pravdivá srdce.

Betlémy (jesličky) vyrobené s úctou k tomu, co představují, budou požehnány mimořádným způsobem a obrazy by měly být umístěny v domově, nemějte je uložené, neboť nechávají toto Boží požehnání být útočištěm před čímkoli, co se blíží k lidstvu.

Modlete se, nezanedbávejte jednat a napravovat své osobní hříchy. Nezapomeňte, že  přijde Varování a zkoumání duší bude pro vás pohromou, budete volat: "Odeberte ode mne tuto těžkou metlu", ale to nebude možné. Žijte ve svatosti!

Nebojte se, jsem s každým z mých dětí.

Milujte se navzájem a každý nechť miluje sebe, abyste mohli dávat lásku.

Žehnám vám, miluji vás.

Matka Maria

zpět