1409. Poselství Ježíše ze dne 24. 12.2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ODLEHČETE SI SVŮJ POZEMSKÝ NÁKLAD


Chystala jsem se na svůj den a stále jsem slyšela: "Připravte se na start. Připravte se na start."

Připravte se na start. Snižte váhu svého pozemského břemene a buďte připravené přijít ke Mně domů.

Nyní je čas odložit, co je světské a nahradit to duchovním.

Mé děti, proč se stále připravujete být na zemi, když jsem vám řekl, že půjdete domů. Zaměřte se nyní na nebe a začněte odlehčovat svá zavazadla, neboť velmi brzy budete tady se Mnou ve svém věčném domově.

Ježíš


Řím 8, 6: Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.

zpět