?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1413

1413. 27. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 20. listopadu 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZAČÁTEK KONCE


Mé děti, svět, jak jste jej znaly, je skutečně navždy pryč. Nyní bude nastolena nová normalita, jejíž vzrůstající zlo bude velmi soužit můj lid. Je to začátek konce. Tolik toho již bylo napsáno v mém Slovu, ale ještě více zbývá.

Buďte pružní a přizpůsobujte se novým okolnostem kolem vás. Nenechejte se dostihnout panikou nebo strachem, až zlo zesílí, protože jsem vás už varoval, že tomu tak bude.

Pokud na zemi půjdete klidně ve svých životech a v mých záležitostech, všechno pro vás půjde dobře.

Nechejte lidi světa diskutovat o věcech světa, ale moji lidé by takoví být neměli, protože si přeji, abyste se soustředili na Mne a na to, že budete dělat mou práci na zemi v čase, jenž vám zbývá.

Sdílejte evangelium se všemi, kdo budou naslouchat. Soustřeďte se na Mne a nechejte ve svém srdci panovat pokoj.

Vaše vykoupení se blíží.

Ježíš


Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Ž 9, 10: Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.

Řím 12, 2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Tit 3, 9: Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.

Lk 2, 49: On jim řekl: "Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?"

Kol 3, 15: A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Lk 21,28: "Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko."
zpět