1425. Poselství Ježíše ze dne 6. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


HODNĚ ZLOVOLNOSTI


Mé děti, řekl jsem vám, co nyní prožíváte, je generální zkouška toho, co přijde dál.

Uvažovali jste o významu mých slov k vám?

To, co následuje, bude mnohem silnější a rozsáhlejší, mnohem smrtelnější než to, čemu čelíte nyní. Zlo bude v jádru toho, co následuje, a moc je jeho cílem.

Další mor bude brzy vypuštěn a zbaví života stovky tisíc. Bude se vám zdát, že umírání nikdy nepřestane. Nyní je v mnoha národech na důležitých místech hodně bezbožných lidí, kteří usilují získat úplnou kontrolu, aby mohli rozhodovat o každém vašem pohybu.

Jak tento čas bude postupovat, váš pohyb bude mnohem omezenější, než je nyní, a ti, kdo jsou u moci, se pokusí omezit i to, s kým a jak budete moci komunikovat. Jejich záměrem je, aby tato omezení zůstala v platnosti dlouho potom, co nový mor dokonal svou zkázu.

Budou imunní vůči tomuto moru, protože byli jeho tvůrci. Byl vytvořen pro tuto dobu.

Poznejte mé děti čas, ve kterém žijete. Je to jen začátek strádání pro mé lidi, protože se bude každým rokem zvětšovat. Už dřív jste viděli, jak je můj lid pronásledován, ale tentokrát to bude horší. Daleko horší.

Vaše příprava na to je mé svaté Slovo. Buďte v mém Slovu každý den. Zapamatujte si je, až bezbožní proti němu přijmou zákony. Poznávejte je hluboko ve svých duších, protože to bude celý rozdíl mezi vámi teď a v té době.

Ježíš


Př. 29, 2: Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.

Ef 6,12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

2Kor 12, 10: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

Ž 18, 2: Pravil: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
zpět