1430. Poselství Ježíše ze dne 11. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZLEPŠETE SVÉ VZTAHY


Přeji si, aby mé děti žily v míru se všemi lidmi.

Přezkoušejte vztahy ve svém životě a podívejte se, co můžete udělat pro jejich zlepšení. Abyste pro Mne mohly být účinnými svědky, musíte žít v míru se všemi.

Moje děti jsou často slepé ke svým vlastním chybám ve sporných situacích a Já si přeji, aby tomu tak nebylo. Přeji si, aby mé děti byly mírotvorci, aby nápravu učinily jako první, i kdyby chyba nebyla na jejich straně, protože takový je duch skutečného mírotvorce.

Buďte pokorné, mé děti, a snažte se, abyste zlepšily každý vztah, dokud jste ještě na zemi. Ať se u Mých dětí nikdy nenachází pýcha, chamtivost nebo sobecký přístup. Váš den, kdy opustíte Zemi, se rychle blíží. Učiňte to, co je špatné dobrým, pokud můžete.

Ježíš


Mt 5, 9: Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.

Jak 4, 10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
zpět