1435. Poselství Ježíše ze dne 15. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NA ČEM TEĎ ZÁLEŽÍ


Mé děti, nic dobrého nemůže vzejít z toho, díváte-li na to, co je za vámi. Tyty doby skončily, ať už dobře, nebo špatně. Litovat nemá ve vašem životě už žádný smysl. Je to léčka nastavená vaším nepřítelem, aby vás odvedl od toho, na čem nyní záleží.

Na čem teď záleží je, abyste trávily hodně času v modlitbě a v mém Slovu, abyste byly připravené na to, co se blíží.

Nemůžete změnit to, co bylo, jen to, co má ještě přijít. Nastavte svůj směr na přítomný okamžik a udělejte to nejlepší v čase, jenž vám byl dán.

Ježíš


Lk 9, 61-62
61: A jiný mu řekl: "Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou."
62: Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží."

Fil 3, 13-14
13: Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou,
14: běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

Ge 19, 25-26
25: Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích.
26: Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup.
zpět