1436. 16. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SVĚT SE OBRÁTÍ


Je mnoho nebezpečí ve světě kolem vás, mé děti, a v tom, co má přijít, daleko víc než kdy dřív. Svět sám se stane největším nebezpečím.

Ti, kdo Mě odmítají uznat, se zamilovali do svého vlastního intelektu a do světa. Jejich touhou je žít navždy ve světě, který milují, a mít nad ním moc. To se pro ně stane prokletím.

V přicházejících časech se svět a stvoření, která jsem stvořil, obrátí proti nim. Už to nebudou pokojné vyhlídky a lidé, žijící v harmonii se zvířaty, neboť člověk zneužil vše, co jsem mu dal. V nadcházejících časech se dokonce zvířata stanou nepřáteli, protože budou s lidmi soupeřit o to málo potravy, která zbude. Lidé je budou lovit pro jídlo víc a víc a zvířata budou následovně slídit po lidech k obživě jako nikdy dřív.

Ježíš


Zj 6, 7-8
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním.Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

zpět