1437. 17. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 2. května 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS VELKÉHO ZÁRMUTKU


Moji lidé, v přicházejících časech ti, kdo nejsou spaseni, budou dělat věci, o nichž byste si nikdy nepomysleli, že je u nich uvidíte. Zoufalství převládne a morálka bude rychle zapomenuta. S potěšením vás okradou, nebo zabijí, aby si mohli vzít, co je vaše. Budou brát i od svých vlastních milovaných ve svém boji o přežití. Musíte připravit své srdce, neboť přicházející čas se bude podobat válce. Ti, o nichž jste si mysleli, že zde budou vždy pro vás, vás opustí, aby se sami zachránili. Mrzáci, bezmocní a nevinní, budou odloženi podél cest a zanecháni bez zaopatření.

Bude to čas, jaký svět dříve nikdy neviděl, a budete otřeseni z toho, co kolem sebe spatříte. Vaše srdce se zlomí, protože nic už nebude, jak tomu bývalo, a vy si uvědomíte, že nic nebylo takové, jak se zdálo být. Až bude vládnout boj o přežití, na ničem nebude záležet těm, kdo Mě neznají.

Ti, kteří Mě znají, se shromáždí a sdílením svých břemen trochu utiší svou bolest. Někteří najdou novou lásku v tomto čase tolika potíží, ale ta nebude trvat dlouho. Tragédie budou všude a válka navštíví každý národ, protože přichází konec. Lži budou trvat, protože Pravda bude zesměšněná všude kolem vás.

Tento čas, před kterým vás varuji, je časem velkého zármutku, který přichází ke všem lidem. Bude to čas, kdy soužení pokryje vše, v každém národu. Nouze vás obklíčí a tragédií bude plno. Připravte své srdce a vězte, že to přichází.

Ježíš


Ž 34, 19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. (Uvedeno jako: Ž 34, 18).

Ž 73, 26: Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.

Mt 5, 4: Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.

Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.

Jan 16, 22: Tak i vy máte nyní zármutek. Ale zas vás uvidím a vaše srdce se bude radovat, a tu vaši radost vám nikdo nevezme.
zpět