1438. 18. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. března 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KLID PŘED BOUŘÍ


Jste v období klidu před bouří. Bouře se zvedá a brzy bude hodně neklidu v národu Ameriky, a odtud se rozšíří do jiných národů.

Nepřítel získal přístup do vaší ekonomiky a zasadí jí tvrdou ránu. Některá průmyslová odvětví budou katastrofálně postižena. Několik odvětví ukáže falešný vzestup, který se rychle zhroutí. Celkově bude vaše ekonomika dlouhodobě poškozena.

Připravte se, mé děti, neboť bouře je nad vámi a v této bouři jsou jiné bouře, jimž nemůžete uniknout. Konec začal a všechno, co bylo předpověděno v mém svatém Slovu, bude zanedlouho následovat, jak se konec všech věcí odehraje před vámi.

Přimkněte se ke Mně. Držte se mého Slova. Udržujte si svou víru, neboť mnozí se ji vám pokusí vzít, a je to vaše víra, která vás zachrání.

Brzy budete se Mnou ve vašem věčném domově.

Ježíš


Mt 7, 24-26
24: Každý tedy, kdo slyší má slova a podle nich jedná, může se srovnat s moudrým člověkem, který si postavil dům na skále.
25: Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále.
26: A každý, kdo slyší tato má slova, ale podle nich nejedná, může se srovnat s pošetilým člověkem, který si dům vystavěl na písku.

1Petr 4, 7-10
7: Brzy už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli věnovat modlitbě.
8: Především se mějte navzájem vroucně rádi, protože láska přikrývá všechny možné hříchy.
9: Buďte jeden k druhému pohostinní bez reptání.
10: Když se vám dostalo Božích darů, navzájem si jimi pomáhejte, jakožto dobří správcové všech těch rozličných Božích darů.
zpět