1139. Poselství Ježíše ze dne 19. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JEJICH PLÁNY


Moje děti, skutky bezbožných na vysokých místech se nyní stávají pro vás jasnější. Už dlouho osnovali spiknutí proti mým lidem a nyní jejich intriky vzrůstají. Nenávidí všechno, co je ode Mne a mají plán jak odstranit ze Země všechny, kdo nesou mé
Jméno.

V nadcházejících časech učiní mým lidem život stoupající měrou těžším a nikdo jim nezabrání vás pronásledovat. Vzpomeňte si na má slova, až se to stane, neboť pak už nebudete na světě dlouho, váš čas se přibližuje.

V tomto čase víc než kdy jindy, bude k vašemu prospěchu přiblížit se ke Mně tím, že budete trávit více času v modlitbě a v mém Slovu. Jen Já vím, co potřebujete pro to, co přichází.

Ježíš


Ef 6, 12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Mt 10, 22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Mt 5, 11-12 :
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

zpět